Lukáš Matoušek

Hudební skladatel, umělecký vedoucí souboru Ars cameralis, klarinetista a hráč na historické nástroje je považován za znalce středověké hudby a středověkých hudebních nástrojů. Jeho skladby jsou provozovány doma i v zahraničí. Působí rovněž jako pedagog a hudební režisér.

Zjistit více
Lukáš Matoušek

Biografie

Doc. MgA. Lukáš Matoušek (narozen 1943 v Praze) po absolutoriu Konzervatoře v Praze (1967), kde studoval klarinet (prof. Dr. Milan Kostohryz), dirigování (Prof. Dr. Václav Smetáček) a skladbu (prof. Zdeněk Hůla), studoval dále skladbu v letech 1969-1975 soukromě u prof. Miloslava Kabeláče a v letech 1975-1981 na JAMU v Brně (Prof. Dr. Ctirad Kohoutek). V letech 1968-69 absolvoval dvouletý kurz elektroakustické hudby v Čs. rozhlase vedený Prof. Miloslavem Kabeláčem, Dr. Eduardem Herzogem a Dr. Vladimírem Léblem. V roce 1980 studoval středověkou hudbu v Londýně na stipendium British Council.

Matoušek působil v 70. letech jako profesor klarinetu, v 80. letech jako hudební režisér v Čs. rozhlase, v 90. let jako dramaturg gramofonové firmy Studio Matouš a v letech 2000 – 2006 byl dramaturgem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Od roku 2001 působí pedagogicky na Hudební fakultě Akademie Múzických umění v Praze. Je zakladatel (1963) a umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru Ars cameralis. V tomto souboru, který se věnuje především interpretaci středověké a soudobé hudby, hraje Matoušek na klarinet a na historické nástroje. Je považován za znalce středověké hudby a středověkých hudebních nástrojů. Se souborem Ars cameralis koncertuje doma i v zahraničí. Nahrál několik CD a také řadu skladeb pro české i evropské rozhlasové a televizní stanice. Několik let také spolupracoval se souborem Pražských madrigalistů. Matoušek byl členem Umělecké besedy (UB) od roku 1969 až do jejího zrušení komunistickou zvůlí v roce 1972 a znovu je členem od jejího obnovení v roce 1990. V letech 1994-2008 byl předsedou jejího hudebního odboru a v letech 2008-2016 starostou celé UB. Od roku 1990 je členem skladatelského spolku Ateliér 90.

Lukáš Matoušek

Od počátku 60. let inklinoval Matoušek ve skladbě k dodekafonii a „nové hudbě“. V průběhu 70. let určitou dobu byl ovlivněn také aleatorikou a timbrovou kompozicí. Současně však hledal ve své tvorbě vzájemné vztahy mezi hudbou současnou a hudbou bližší či vzdálenější historie. V současné době jeho kompoziční styl nelze zcela jasně zařadit, nicméně v jeho tvorbě jsou patrné ohlasy na současné (postmodernou ovlivněné) hudební dění.

Mezi interprety Matouškových skladeb najdeme například dirigenty jako jsou Sir Charles Mackerras, Gennadij Roždestvenskij, Jiří Bělohlávek, Ole Schmidt a pod.


Ke stažení


Partneři