Koncertní nabídka


Ars cameralis nabízí široký repertoár neznámé nebo málo známé hudby vokálně instrumentální. Jedná se jednak o hudbu středověkou 13. - 15. století hranou na historické nástroje, jednak o hudbu soudobou včetně nových skladeb významných autorů, vzniklých pro soubor Ars cameralis a často souvisejících s hudbou středověkou. Koncerty jsou vždy doprovázeny zasvěceným průvodním slovem uměleckého vedoucího Ars cameralis Lukáše Matouška.

Jedná se o tematické okruhy různých typů koncertů, které soubor Ars cameralis provozuje. Podle zájmu pořadatelů pak bude sestaven podrobný program.

Speciální nabídka

KONCERT - KONFRONTACE
Odkrývá pozoruhodné souvislosti i kontrasty mezi hudbou středověkou a hudbou naší doby.

Ostatní typy programů

ČECHY V DOBĚ KARLA IV.
(hudba česká i evropská, která zněla ve středověkých Čechách)

HUDBA EVROPSKÉHO STŘEDOVĚKU
(středověká hudební centra – Francie a Anglie 14. a 15. století)

VELKÉ OSOBNOSTI STŘEDOVĚKU A RENESANCE
(Guillaume de Machaut – největší skladatel 14. století
Guillaume Dufay - největší skladatel 15. století)

HUDBA STŘEDOVĚKÝCH PANOVNICKÝCH DVORŮ
(zajímavá „procházka“ po různých evropských dvorech)

DUCHOVNÍ HUDBA GOTIKY A RENESANCE
(hudba 13. až 16. století)

NA ÚSVITU RENESANCE
(zajímavý přelom mezi gotikou a renesancí – prolínání dvou hudebních slohů)

STŘEDOVĚKÉ VÁNOCE V EVROPĚ
(vánoční koncert)

AVANTGARDA STŘEDOVĚKU A SOUČASNOSTI
(pozoruhodná díla přelomu 14. a 15. století a hudba naší doby)

HUDBA GOTIKY A SOUČASNOSTI
(srovnání hudby 14. a 20. / 21. století)

KONCERT – BESEDA
(se skladateli Lukášem Matouškem a Hanušem Bartoněm)

HUDBA A SLOVO
(spoluúčinkují významní čeští herci)

Koncerty pro mládež

Na výchovných koncertech zazní středověká hudba hraná na středověké hudební nástroje a hudba renesanční Evropy.