Publikace


Noty

MATOUŠEK, Lukáš (ed.): Tschechische Musik des 15. Jahrhunderts zu drei Stimmen (SAT) / Czech Music of the Fifteenth Century in three parts (SAT), Moeck Verlag, Celle, 1972.

MATOUŠEK, Lukáš: Koncert pro bicí nástroje a dechy / Concerto for percussion and winds, (1perc.solo; fl, ob, cl, fg, cor, 2tr, trb), Panton 1973.

MATOUŠEK, Lukáš (ed.): Stará a nová česká hudba pro zobcové flétny / Atle und neue Tschechische Musik für Blockflöte / Old and new Czech music for recorders, Panton 19751, 19792, 19833.

MATOUŠEK, Lukáš: Ohlédnutí Orfeovo pro flétnu, violu a klavír (nebo harfu) / Orpheus overwhelmed for flute, viola and piano (or harp), Český hudební fond, Praha 1981.

MATOUŠEK, Lukáš: Intimní hudba / Intimate Music, pro sólovou violu / for solo viola; verze pro sólové violoncello / version for solo cello, Chester Music 1984.

MATOUŠEK, Lukáš (ed.), WANHAL, Johann Baptist, Sonata No. 3 B-flat Major for Clarinet and Piano, Musica Rara, Monteux, France, 1984.

MATOUŠEK, Lukáš, VODŇANSKÝ, Jan: Dvě aprílové písničky pro dětský sbor a kytaru nebo klavír / Two April songs for children choir and guitar or piano, in: Petr, Zdeněk, Fischer, Václav, Zpíváme a hrajeme s maminkami a tatínky, STAŠEK, Čestmír (ed.), OKS Klatovy, 1984.

MATOUŠEK, Lukáš: Sonáta pro housle a klavír / Sonata for violin and piano, Panton 1986.

MATOUŠEK, Lukáš: Vodička, voda; Klárčina říkadla, / Water, Little Water; Klárka´s Nursery Rhymes / Wässerchen, Wasser; Klärchens Sprüchlein, pro dětský sbor na texty Jana Čarka a texty lidových říkadel / for children choir on words of Jan Čarek and folk rhymes / für Kinderchor nach Texten von Jan Čarek und Volkspoesie, Panton 19821, 19882.

MATOUŠEK, Lukáš: Exotický tanec pro sólový klarinet / Exotic dance for clarinet solo; Pět kánonů pro sólový klarinet / Five canons for clarinet solo, in: Album skladeb pro sólový klarinet / Album of compostitions for solo clarinet, Panton International 1990.

MATOUŠEK, Lukáš (ed.), VAŇHAL, Jan Křtitel: I. Sonáta B dur pro klavír a klarinet nebo housle / I. Sonata in Sib Maggiore per pianoforte e clarinetto o violino, Panton 1990.

MATOUŠEK, Lukáš: Renaissance Suite für drei Blockflöten / Renaissance Suite for three recorders, Zeitschrift für Spielmusik 767/768, Moeck Verlag, Celle 2003.

MATOUŠEK, Lukáš: Sonatina „česká“ pro klarinet (nebo altový saxofon) a klavír / „Czech“ Sonatina for clarinet (or saxophone alto) and piano, Český rozhlas, Praha 2009.

MATOUŠEK, Lukáš: Stíny a odlesky / Shadows and Reflections, pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír / for flute, clarinet, violin, viola, cello and piano, Český rozhlas, Praha 2010.

Studie, články, referáty

MATOUŠEK, Lukáš: Několik připomínek k životu a dílu Jana Křtitele Vaňhala, in: Zprávy Bertramky č.: 38, 1964, s. 4-10.

MATOUŠEK, Lukáš: Das Chalumeau-Problem, in: Die Blasinstrumente und ihre Verwendung sowie zu Fragen des Tempos in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Blankenburg, Harz, 1976, 33–36

MATOUŠEK, Lukáš: The “Bohemian” Wing, in: FoMRHI Quarterly 40, 1985, Comm. no. 634, s. 59-64.

MATOUŠEK, Lukáš: „České“ křídlo – ala „bohemica“, in: Zpravodaj Společnosti pro starou hudbu 3, 1985.

MATOUŠEK, Lukáš: Přiznání, in: JUSTL, Vladimír (ed.), Úderem tepny. Sborník ze semináře k interpretaci básnického díla Vladimíra Holana, Viola, Praha 1986, 58-63.

MATOUŠEK, Lukáš: Regional Signs of Medieval Musical Instruments, in: HECKMANN, Harald (ed.): Musikalische Ikonographie, Laaber 1994, s. 207-212.

MATOUŠEK, Lukáš: Interpretace polyfonie vrcholného středověku, in: Cantus choralis ´01, Mezinárodní symposium o sborovém zpěvu, Ústí n. Labem 2001, s. 57-60.

MATOUŠEK, Lukáš: Hudební nástroje v rukách andělů na klenbě krypty sv. Kateřiny, in: Kouřim, kostel sv. Štěpána, Gotická sochařská a malířská výzdoba krypty sv. Kateřiny, Kouřim 2002, s. 43.

MATOUŠEK, Lukáš: Bohemika mezi středověkými hudebními nástroji, in: Clavibus unitis 1, 2006, s. 1-10.

MATOUŠEK, Lukáš: The Music of the Bohemian Middle Ages, in: Czech Music 3/2006, s. 29-40.

MATOUŠEK, Lukáš: Nově objevená vyobrazení středověkých hudebních nástrojů v Kouřimi, in: Hudební věda 46, 2009, č. 1-2, s. 5-30.

MATOUŠEK, Lukáš: Středověké hudební nástroje na schodišti Velké věže hradu Karlštejna, in: Slovenská hudba 35, 2009, č. 2-3, s. 134-171.

MATOUŠEK, Lukáš: Nově objevené středověké nástěnné malby s hudebními nástroji v Kouřimi, in: HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, II, Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 123-143.

MATOUŠEK, Lukáš: Calacastrum. Pokus o identifikaci hudebního nástroje z traktátu Pauli Paulirini de Praga, in: Živá hudba 1, 2010, č. 1, s. 12-22.

MATOUŠEK, Lukáš: Hudba v době Karla IV. / Music during the Era of Charles IV, in: Pražské jaro – Prague Spring, Programový katalog – Programme catalogue, 2015, s. 131-138.

MATOUŠEK, Lukáš: Hudební nástroje v emauzském cyklu, Musical instruments in the Emmaus cycle, in: KUBÍNOVÁ, Kateřina (ed): Slovanský klášter Karla IV., Zbožnost, umění, vzdělanost, Praha 2016, s. 122-127.

MATOUŠEK, Lukáš: Fuga - jak s ní celý život bojuji ve své vlastní tvorbě, in: Svár teorie s praxí? (13), Nakladatelství AMU, Praha 2016, s. 42-56.

MATOUŠEK, Lukáš: Hudební nástroje zobrazené v Emauzích, in: KUBÍNOVÁ, Kateřina et al. (edd): Karel IV. a Emauzy, liturgie, text, obraz, Praha, Artefactum 2017, s. 98-109.

MATOUŠEK, Lukáš: Otisky našich stop. První století republiky a pár kapitol z dějin Umělecké besedy , in: Život, Revue Umělecké besedy, Ročník 11, 2018, č. 13, s. 2-9.

MATOUŠEK, Lukáš: Hudebníci bojují o přežití. Obnovené Úterky, in: Život, Revue Umělecké besedy, Ročník 11, 2018, č. 13, s. 46-49.

MATOUŠEK, Lukáš: Střípky ze středověkých písemností o hudebních nástrojích, in: MATOUŠEK, Vlastislav (ed.): Svár teorie s praxí? (16), Nakladatelství AMU, Praha 2020, s. 13-20.

MATOUŠEK, Lukáš: Vzpomínka na pana Sudka, in: Život, Revue Umělecké besedy, Ročník 13, 2021, č. 15, s. 52-55.

MATOUŠEK, Lukáš: Transkripce v hudbě, in: Život, Revue Umělecké besedy, Ročník 14, 2022, č. 16, s. 54-59.

MATOUŠEK, Lukáš: 160 let od založení Umělecké besedy, in: Život, Revue Umělecké besedy, Ročník 15, 2023, č. 18, s. 124-125.

Popularizační články

MATOUŠEK, Lukáš: Pomůže ornitolog interpretaci středověké hudby? - k otázce tempa v hudbě 14. století, in: Opus musicum, 10/1985, s. 302-306.

MATOUŠEK, Lukáš: Zink und Krummhorn auf der schiefen Bahn, Überlegung zu historischer Musik und alten Musikinstrumenten, in Neue Musikzeitung, 39. Jahrgang, Nr. 1, Feb/März 1990, S 64-65.

MATOUŠEK, Lukáš: Hudební nástroje evropského středověku, I-XII, in: Hudební rozhledy 59, 2006; I: Pár slov úvodem, in: č. 1, s. 58-59; II: Monochord a chorus, in: č. 2, s. 58-59; III: Cimbál a psalterium, in: č. 3, s. 58-59; IV: Křídlo (ala) a harfa, in: č. 4, s. 58-59; V: Rota a žaltářová harfa, in: č. 5, s. 58-59; VI: Loutna a kvinterna, in: č. 6, s. 58-59; VII: Klavichord a cembalo, in: č. 7, s. 58-59; VIII: Třecí chordofony, in: č. 8, s. 58-59; IX: Aerofony hranové, in: č. 9, s. 58-59; X: Varhany a portativ, in: č. 10, s. 58-59; XI: Aerofony jazýčkové, in: č. 11, s. 58-59; XII: Aerofony retné, in: č. 12, s. 58-59.