DISKOGRAFIE


GOTICKÁ HUDBA V ČECHÁCH 13. – 15. STOLETÍ

GOTICKÁ HUDBA V ČECHÁCH
13. – 15. století

CD Studio Matouš, MK 0026
Nahrávka obsahuje hudbu, která zněla v Čechách mezi 13. a 15. stoletím. Českou hudbu můžeme porovnat s hudbou evropskou, která byla mnohde vzorem hudbě české.

HUDBA UNIVERSITY KARLOVY I. – Evropská hudba 14. století

HUDBA UNIVERSITY KARLOVY I.
Evropská hudba 14. století

CD Studio Matouš, MK 0003
Nahrávka výmluvně demonstruje, jak pestrých a mnohotvárných formových a zvukových podob nabývaly oblíbené vícehlasé písně v hudbymilovném prostředí středoevropské populace na vrcholu středověké epochy, a to především mezi studenty a vzdělanými laiky pražské university.

foto_popis

HUDBA UNIVERSITY KARLOVY II.
Česká hudba 14. a 15. století

Studio Matouš, MK 0005
Nahrávka navazuje na CD MK 0003 Hudba University Karlovy – I. Hudba českého původu, která mohla být ve středověku spjata s pražskou universitou, obsahuje většinou skladby s duchovními texty. Avšak prvky milostných písní 14. století jsou na některých skladbách patrné.

HUDBA UNIVERSITY KARLOVY (komplet 2 CD)

HUDBA UNIVERSITY KARLOVY
(komplet 2 CD)

CD Studio Matouš, MK 0011
I.- Evropská hudba 14. století
II. - Česká hudba 14. a 15. století
Jedinečný přehled hudby, která v době vrcholného středověku zněla v okruhu vzdělaneckého prostředí pražské university. Bohatost a pestrost vokálních i instrumentálních skladeb svědčí o vysoké úrovni hudby té doby. Detaily a hudební ukázky viz samostatné díly.

GUILLAUME DE MACHAUT Chansons / Písně

GUILLAUME DE MACHAUT
Chansons / Písně

CD Studio Matouš, MK 0027
Nahrávka odkrývá nový pohled na interpretaci hudby největšího skladatele 14. století, Guillauma de Machaut, sekretáře českého krále Jana Lucemburského. V historicky poučeném provedení před námi vyrůstá jedinečnost hudebního génia vrcholného středověku. Doprovodný booklet obsahuje originály Machautových textů písní i básnické překlady Gustava Francla.

GOTICKÉ VÁNOCE V ČECHÁCH

GOTICKÉ VÁNOCE V ČECHÁCH

CD Studio Matouš, MK 0058
Nahrávka obsahuje:
Tempus Annuntiatione – Zvěstování, Tempus adventus – Doba adventní, Tempus Nativitatis [Tempus Natalis Domini] – Doba vánoční, Cantiones Bohemicae Christum Natum celebrantes – České koledy, Tempus novi anni – Doba novoroční, Tempus epiphania Domini – Doba tříkrálovská.

GOTHIC MUSIC IN CENTRAL EUROPE

GOTHIC MUSIC IN CENTRAL EUROPE

CD Fontana Music Library, FN 185
Výběr vokální i instrumentální středoevropské hudby (České země, Slezsko, Německo, Polsko) od 13. do počátku renesance v 16. století. Nahrávka je určena pro hudební knihovny (Music libreries).

MICHAEL MAIER – ATALANTA FUGIENS

MICHAEL MAIER – ATALANTA FUGIENS

CD + CD-ROM "Rudolf II's Curiosity Cabinet“
CD + CD-ROM Avant Bozell

Zajímavá hudba Michaela Maiera, mystika a osobního lékaře Rudolfa II. Disk funguje jednak jako CD na všech přehrávačích, jednak jako CD-ROM (POZOR! CD-ROM funguje jen na Windows 96) s nejrůznější tematikou okolo rudolfinské doby v pěti jazycích.

SPOLUÚČAST ARS CAMERALIS

MITTELALTER

MITTELALTER

2 CD ZYX Music GMBH & Co., ZYX 11385-2
Komplet obsahuje výběr 43 středověkých skladeb nahraných různými interprety. Soubor Ars cameralis se na něm podílí 11 skladbami.

RENESANČNÍ HUDBA V ČECHÁCH

RENESANČNÍ HUDBA V ČECHÁCH

CD Studio Matouš, MK 0708
Nahrávka obsahuje hudbu od konce 15. století do začátku 17. století.
Soubor Ars cameralis zde nahrál hudbu přelomu 15. a 16. století, mj. výběr skladeb Petra Wilhelmi de Grudencz a výběr z mystického díla Michaela Maiera: Atalanta Fugiens ze začátku 17. století (57:30). Nahráno v historicky poučené interpretaci.

LUKÁŠ MATOUŠEK, Komorní hudba

LUKÁŠ MATOUŠEK
Komorní hudba

CD Studio Matouš, MK 0044
Nahrávka obsahuje dvě skladby, které pro toto CD nahrál soubor Ars cameralis:
Barvy a myšlenky na slova malířů a básníků o umění pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, violu a cembalo (13:18) a Pečeť mlčení na biblické texty pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír (14:05).

JAROSLAV RYBÁŘ, Komorní hudba

JAROSLAV RYBÁŘ
Komorní hudba

CD Studio Matouš, MK 0050
Soubor Ars cameralis nahrál pro tuto nahrávku skladbu, která vznikla v roce 1973 z podnětu souboru a je mu věnována:
Interludi e Ritornelli pro flétnu, klarinet, violu a klavír.

JAN KLUSÁK, Luna v zenitu

JAN KLUSÁK
Luna v zenitu

CD Maximum Hannig, HG 0049
Nahrávka obsahuje skladbu, která vznikla pro soubor Ars cameralis a jejíž název dal jméno i celému disku:
Luna v zenitu pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír na poesii Anny Achmatovové

Dále několik příležitostných CD z hudebních festivalů domácích i zahraničních a několik didaktických CD i CD–ROMů domácích i zahraničních vydavatelů.