ARS CAMERALIS


Soubor Ars cameralis se od svého založení v roce 1963 věnuje neznámé nebo málo známé vokálně – instrumentální hudbě. Je znám u nás i v cizině svojí dvojí interpretační činností, obsahující jednak středověkou hudbu 13. až 15. století, jednak hudbu současnosti. Na vytváření profilu i repertoáru souboru Ars cameralis se výrazně podílela dlouholetá sólistka souboru Zuzana Matoušková (1944 - 1996). Bohatý repertoár je stále rozšiřován nejen o nové transkripce historické hudby, opatřované nejčastěji přímo z původních pramenů – středověkých rukopisů, ale i o nově vzniklá díla současnosti. Soubor Ars cameralis se snaží (často až didaktickým způsobem) sestavovat programy tak, aby posluchači nejen poznávali vždy něco nového ze středověké hudby, ale aby pronikáním do této oblasti přijímali středověkou hudbu jako samozřejmost.

Soubor Ars cameralis se zúčastňuje význačných hudebních festivalů (Pražské jaro, Brněnský festival, Warszawska jesień, Timişoara muzikala, Händelfest Halle, Pendeli festival Atény, Musica antiqua Bydgoszcz, Flanderský festival, Tage alter Musik Herne, Musica antiqua Jerez, Festival staré hudby Praha, Visegrad Festival, Třídení plus, Forfest Kroměříž, Česko–Saský festival, Festival soudobé hudby Kraków a pod.). Koncertuje a nahrává pro rozhlas a televizi doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Polsko, Maďarsko).

Soubor Ars cameralis nahrává CD především pro Studio Matouš.

HISTORICKÉ NÁSTROJE

Varhanní portativ, cembalino, středověký cimbál, gotická harfa, flétny, jednoručky, kamzičí rohy, šalmaje, krumhorny, cornamusa, chalumeau, křídlo, chorus, trumšajt, fidula, rybebka, citola, kotlíky, cymbala, apod.
 

Členové Ars cameralis

Lukáš Matoušek

Lukáš Matoušek

Umělecký vedoucí souboru Ars cameralis, hudební skladatel a klarinetista Lukáš Matoušek studoval na Konzervatoři v Praze a na JAMU v Brně. Středověkou hudbu studoval v Londýně na stipendium British Council. Působil jako hudební režisér a dramaturg v Čs. rozhlase a ve Studiu Matouš, jako dramaturg Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a jako dramaturg Svatováclavských slavností v Praze. Nyní působí pedagogicky jako docent na HAMU v Praze. O středověkých hudebních nástrojích a interpretaci středověké hudby přednášel na mezinárodních muzikologických konferencích. Dokončil rozsáhlou publikaci o středověkých hudebních nástrojích. Odtud pramení i zasvěcenost, se kterou soubor Ars cameralis přistupuje k interpretaci středověké hudby.

Oldřiška Richter Musilová

Oldřiška Richter Musilová

Mezzosopranistka Oldřiška Richter Musilová studovala na Konzervatoři v Praze, na mistrovských kurzech na Hochschule ve Výmaru a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a metodiku zpěvu na HAMU v Praze. Působí nejen jako operní sólistka ale i sólistka komorních a orchestrálních koncertů. Členkou souboru Ars cameralis je od roku 1996, kdy po smrti zakládající členky Zuzany Matouškové postupně přejala většinu rozsáhlého repertoáru Ars cameralis a zároveň nastudovala i mnohé další skladby, které byly v posledních letech pro soubor napsány. Natočila řadu snímků pro Český rozhlas, spolupracovala na několika CD (hudba historická i soudobá). Úspěšně působí pedagogicky.

Jiří Richter

Hanuš Bartoň

Klavírista a hudební skladatel Hanuš Bartoň se po studiích na Konzervatoři a AMU v Praze věnuje nejen skladbě, ale i koncertní činnosti jako sólista i jako komorní hráč (Dusíkovo klavírní duo, soubor MoEns aj.). Je vyhledáván a často zván k nastudování novinek naší i cizí soudobé hudby. Pedagogicky působí jako profesor na katedře skladby HAMU v Praze, kterou několik let vedl. Jako klavírista nahrál několik CD s hudbou středověkou nebo s díly J. L. Dusíka, L. Janáčka, J. Doubravy, M. Ištvana, L. Matouška, J. Rybáře a dalších soudobých skladatelů.

Jiří Richter

Jiří Richter

Violista Jiří Richter studoval na Konzervatoři a AMU v Praze. Řadu let působil v komorních orchestrech i jako koncertní mistr Státní Opery Praha. Nyní, jako vyhledávaný komorní hráč spolupracuje s řadou komorních souborů a v poslední době i působí pedagogicky. Koncertoval častokrát v Evropě, Asii i Americe. Nahrál řadu snímků pro Český rozhlas a Českou televizi, jakož i pro různé zahraniční rozhlasové a televizní stanice. Podílel se na mnoha úspěšných CD nahrávkách (středověká, barokní i klasická hudba, dále J. Brahms, M. Ištvan, J. Rybář, L. Matoušek, M. Slavický aj.).

Každý člen souboru Ars cameralis ovládá celou řadu historických nástrojů.