ARS CAMERALIS


Soubor Ars cameralis se od svého založení v roce 1963 věnuje neznámé nebo málo známé vokálně – instrumentální hudbě. Je znám u nás i v cizině svojí dvojí interpretační činností, obsahující jednak středověkou hudbu 13. až 15. století, jednak hudbu současnosti. Na vytváření profilu i repertoáru souboru Ars cameralis se výrazně podílela dlouholetá sólistka souboru Zuzana Matoušková (1944 - 1996). Bohatý repertoár je stále rozšiřován nejen o nové transkripce historické hudby, opatřované nejčastěji přímo z původních pramenů – středověkých rukopisů, ale i o nově vzniklá díla současnosti. Soubor Ars cameralis se snaží (často až didaktickým způsobem) sestavovat programy tak, aby posluchači nejen poznávali vždy něco nového ze středověké hudby, ale aby pronikáním do této oblasti přijímali středověkou hudbu jako samozřejmost.

Soubor Ars cameralis se zúčastňuje význačných hudebních festivalů (Pražské jaro, Brněnský festival, Warszawska Jesień, Timişoara muzikala, Händelfest Halle, Pendeli festival Atény, Musica Antiqua Bydgoszcz, Flanderský festival, Tage alter Musik Herne, Musica antiqua Jerez, Festival staré hudby Praha, Visegrad Festival, Třídení plus, Forfest Kroměříž, Česko–Saský festival, Festival soudobé hudby Kraków apod.). Koncertuje a nahrává pro rozhlas a televizi doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Polsko, Maďarsko).

Soubor Ars cameralis nahrává CD především pro Studio Matouš.

HISTORICKÉ NÁSTROJE

Varhanní portativ, organetto, cembalino, clavisimbalum, středověký cimbál, gotická harfa, flétny, jednoručky, kamzičí rohy, šalmaje, krumhorny, cornamusa, chalumeau, křídlo, chorus, trumšajt, fidula, rybebka, citola, kotlíky, cymbala, apod.

 

Členové Ars cameralis

Lukáš Matoušek

Lukáš Matoušek

Umělecký vedoucí souboru Ars cameralis, hudební skladatel a klarinetista Lukáš Matoušek studoval na Konzervatoři v Praze a na JAMU v Brně. Středověkou hudbu studoval v Londýně na stipendium British Council. Působil jako hudební režisér a dramaturg v Čs. rozhlase a ve Studiu Matouš, jako dramaturg Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a jako dramaturg Svatováclavských slavností v Praze. Nyní působí pedagogicky jako docent na HAMU v Praze. O středověkých hudebních nástrojích a interpretaci středověké hudby přednášel na mezinárodních muzikologických konferencích. Dokončil rozsáhlou publikaci o středověkých hudebních nástrojích. Odtud pramení i zasvěcenost, se kterou soubor Ars cameralis přistupuje k interpretaci středověké hudby.

Oldřiška Richter Musilová

Oldřiška Richter Musilová

Mezzosopranistka Oldřiška Richter Musilová studovala na Konzervatoři v Praze, na mistrovských kurzech na Hochschule ve Výmaru a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a metodiku zpěvu na HAMU v Praze. Působí nejen jako operní sólistka ale i sólistka komorních a orchestrálních koncertů. Členkou souboru Ars cameralis je od roku 1996, kdy po smrti zakládající členky Zuzany Matouškové postupně přejala většinu rozsáhlého repertoáru Ars cameralis a zároveň nastudovala i mnohé další skladby, které byly v posledních letech pro soubor napsány. Natočila řadu snímků pro Český rozhlas, spolupracovala na několika CD (hudba historická i soudobá). Úspěšně působí pedagogicky.

Lukáš Matoušek

Kristýna Kosíková 

Cembalistka Kristýna Kosíková vystudovala pardubickou konzervatoř a pražskou HAMU ve třídě Giedré Lukšaité Mrázkové. Jeden rok studovala na Koninklijk Conservatorium Den Haag ve třídách Fabia Bonizzoniho (cembalo), Patricka Ayrtona (basso continuo), Jacquese Ogga (klavichord) a Marcela Zijlstry (gregoriánský chorál). Absolvovala mistrovské kurzy hry na cembalo, modálního zpěvu a hry na clavisimbalum u řady významných specialistů. Je uměleckou vedoucí a členkou souborů věnujících se středověké a renesanční hudbě - Vox Clavium, Musica Panica (CZ), Duae Tastae cantantes. Příležitostně také hraje se souborem Ensemble Ornatus (Rakousko). Vede pěvecký sbor Collaudemus v Trutnově. Koncertuje i sólově na cembalo, varhany, clavisimbalum a organetto.

Lukáš Matoušek

Martin Matoušek

Violista Martin Matoušek od dětství koncertoval s orchestrem ZUŠ v Hronově pod vedením Josefa Vlacha. Od svých 10 let každoročně provedl nějaký z houslových koncertů. Studoval na Pražské konzervatoři u Dany Vlachové. Pomyslným vrcholem studií bylo nastudování a provedení Smetanovy Mé vlasti na Pražském jaru 2011 Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Na pražské HAMU vystudoval hru na violu u Jana Pěrušky. Absolvoval dvouletou orchestrální akademii České filharmonie. Od roku 2016 učí na ZUŠ v Kralupech nad Vltavou a od roku 2017 působí v orchestru Státní opery v Praze společně se svou ženou, rovněž violistkou Martinou. Hudbu soudobých autorů provádí v Umělecké besedě. 

Každý člen souboru Ars cameralis ovládá celou řadu historických nástrojů. 

Bývalí členové Ars cameralis

Lukáš Matoušek

Zuzana Matoušková (1944-1996)

Mezzosopranistka Zuzana Matoušková po ukončení studií zpěvu na Konzervatoři v Praze (1967) zpívala řadu let v souboru Pražských madrigalistů. S tímto souborem koncertovala v řadě zemí Evropy i v USA a nahrála mnoho LP pro francouzskou firmu Valois i pro Supraphon s hudbou renesanční i soudobou. Byla sólistkou souboru Ars cameralis od jeho založení v roce 1963 až do své smrti na jaře 1996. Nahrála pro Studio Matouš řadu CD s hudbou středověkou, renesanční, raně barokní i soudobou.

Lukáš Matoušek

Hanuš Bartoň (1960-2023)

Klavírista a hudební skladatel Hanuš Bartoň se po studiích na Konzervatoři a AMU v Praze věnoval nejen skladbě, ale i koncertní činnosti jako sólista i jako komorní hráč (Dusíkovo klavírní duo, soubor MoEns aj.). Byl vyhledáván a často zván k nastudování novinek naší i cizí soudobé hudby. Pedagogicky působil jako profesor na katedře skladby HAMU v Praze, kterou několik let vedl. Jako klavírista nahrál několik CD s hudbou středověkou nebo s díly J. L. Dusíka, L. Janáčka, J. Doubravy, M. Ištvana, L. Matouška, J. Rybáře a dalších soudobých skladatelů. V Ars cameralis působil čtyři desetiletí až do své smrti v létě 2023.

Lukáš Matoušek

Jiří Richter (1954-2022)

Violista Jiří Richter studoval na Konzervatoři a AMU v Praze. Řadu let působil v komorních orchestrech i jako koncertní mistr Státní opery Praha. Jako vyhledávaný komorní hráč spolupracoval s řadou komorních souborů a v poslední době působil i pedagogicky. Koncertoval častokrát v Evropě, Asii i Americe. Nahrál řadu snímků pro Český rozhlas a Českou televizi, jakož i pro různé zahraniční rozhlasové a televizní stanice. Podílel se na mnoha úspěšných CD nahrávkách (středověká, barokní i klasická hudba, dále J. Brahms, M. Ištvan, J. Rybář, L. Matoušek, M. Slavický aj.). V Ars cameralis působil přes půl století od roku 1970 až do své smrti v létě 2022.

Další členové a spolupracovníci Ars cameralis

Soubor Ars cameralis spolupracoval za dobu své činnosti od roku 1963 s řadou umělců. Někteří byli i několik let stálými členy souboru.

Anna Piskačová – klavír
Martina Maixnerová – klavír
Karel Doležal – viola a fidula
Jiří Holeňa – klavír
Jan S. Hořejší – flétna a historické nástroje
Milan Langer – klavír a historické nástroje
Pavel Janda – viola a fidula
Oldřich Smola – viola a historické nástroje
Ladislav Kyselák – viola a historické nástroje
Richard Sporka – tenor a kontratenor
Vladimír Doležal – tenor a kontratenor
Stanislav Předota – tenor
Lubomír Moravec – tenor a kontratenor
Matouš Vlčinský – tenor
Jana Štefáčková – mezzosoprán
Jan Mikušek – tenor a kontratenor