Ohlasy skladeb v tisku a dopisech

Výňatky z několika recenzí na provedení mých skladeb a vyjádření Witolda Lutosławského a Gennadije Rožděstvenského


Ohlédnutí Orfeovo / Orpheus Overwhelmed (1973)

Světová premiéra 7. 12. 1973 ve Washingtonu D.C., následovala další provedení.

 

Washington D.C., Star News:

Mr Matousek Trio is a good piece, beautifully written for the instruments. The last of the four movements was especially moving. […] If the rest of his work is as good as this Trio, we should know about it.

 

Summit, N.J. and Vicinity, The Independent Preaas, Dec. 19, 1973, by Alfreda Hays:

[…] a more interesting work than most avant garde music one hears.”

 

 

MiN Kaleidoskop (2002)

Hudební rozhledy 8/2002, str. 14.

[…] skladba vyznívá velmi sevřeně a jednotně ve stylu. Zajímavá je také autorova práce s jednotlivými nástrojovými skupinami, s nimiž zachází jako celky.

 

Hudební rozhledy 2/2008, str. 10.

[…] apostrofuje jednoho z velikánů hudebního romantismu, počíná si přitom decentně, rafinovaně s výsledkem výmluvným. Citace a parodie jako princip, který má v komponované hudbě místo od nepaměti, má v Matouškově tvorbě samozřejmě i postavení plynoucí z autorova důkladného hudebně historického školení.

 

Sonáta pro housle a komorní orchestr (1980, 2003)

A tempo revue 2008.

[…] V orchestrální verzi se mi skladba zamlouvala mnohem více než v původní verzi. Mnoho naznačených doprovodných hlasů v původní klavírní verzi zaniklo. Zvláště druhá věta Pozdrav Edisonu Děnisovovi se ukázala v novém světle, protože spousta míst se na klavír nedá přednést dokonale, neboť v nich převažují iracionální poměry nepravidelného rytmického členění. Paletu výrazových prostředků ozvláštňuje několik mikrointervalů v sólovém nástroji.

 

[…] U Matouškovy Sonáty mohl posluchač vysledovat postupné rozvíjení až monotematických prvků v průběhu všech tří částí. Klasický formální rámec ozvláštňují heterofonní pásma.

 

Viderunt omnes fines millenii (1999)

Hudební rozhledy 2/2000.

[…] Viderunt omnes fines millenii (Všichni viděli konec tisíciletí) je parafrází Perotinova organa, jehož chorální téma autor společně s nejstarší památkou české duchovní písně “Hospodine, pomiluj ny” mixážní technikou ve volně neogotickém stylu zpracovává. Vedle Perotinovy kontrapunktické práce po vzoru jím užívané hoquetové techniky je použito také pro středověk příznačného zacházení s disonancí. I když skladebné postupy čerpající z ranějších autorů nejsou v současné hudební tvorbě nikterak ojedinělé, způsob, jímž dovedl Lukáš Matoušek na limitované ploše vytvořit spádnou a posluchačsky přitažlivou kompozici, je chvályhodný.

 

Sólo pro klarinet (2003)

Hudební rozhledy 5/2004, str. 15:

[…] Sólo pro klarinet Lukáše Matouška zaznělo v plné koncentraci, dílo fantasijně otevřené, a přece výborně členěné funkčním využitím mikrointervalů, s mimořádnými nároky na dech, intonaci a dynamiku, zvládla Anna Ptáková zcela suverénně.“

 

Sonáta pro klavír (2014/17)

Život, Revue Umělecké besedy, Ročník 13, 2021, č. 15, s.146.

[…] obsahový záběr i interpretační obtížnost jsou srovnatelné se seriálními díly západní hudební avantgardy 50. let, např. klavírními sonátami P. Bouléze. Tato stylová poloha nebo možná také hudba 2. vídeňské školy je zřejmě zejména v prvních dvou větách i Matouškovým estetickým východiskem. Obsahovým těžištěm sonáty je ale třetí, pomalá věta, ve své jednoduchosti zdánlivě jen jakési intermezzo převzaté z dřívější autorovy skladby Stíny a odlesky. Finální věta koncipovaná z velké části jako melodie doprovázená akordovými rozklady s rafinovanými harmonickými posloupnostmi tak získala nutný kontrast a gradaci. Matouškova sonáta pro mě představovala interpretační vrchol večera.

 

Barvy a myšlenky (1976)

Z dopisu Witolda Lutoslawského 27.12.1978:

[…] Z przyjemnością wysłuchałem nagrań Pańskiego zespołu a w tym rówież Pańskiego utworu. Bardzo mi się podobał, gratuluję!

[…] S potěšením jsem si poslech nahrávku Vašeho souboru a s tím rovněž Vaší skladbu. Velmi se mi líbila, gratuluji!

 

Koncert pro bicí a dechy (1967)

Z dopisu Gennadije Rožděstvenského 15. 9. 1979:

[…] Посылаю Вам програму концерта в Бетховенском Зале Большoго Театра в Москве, где 15 сентября был исполнен Ваш чудесный Концерт для духовых и ударных. Публика очень тепло приняла Ваше сочинение, чему я был очень и очень рад […]

[…] Zasílám vám program koncertu v Beethovenově sále Velkého divadla v Moskvě, kde 15. září zazněl Váš nádherný Koncert pro dechové a bicí nástroje. Publikum velmi vřele přijalo Vaši skladbu, čemuž jsem byl velmi, velmi rád […]